Календар оновлень:

Новини:20.02.2018, 13:09
Анонси:12.02.2018, 16:16
Статті:26.10.2016, 14:56
  
Останнє оновлення: 20.02.2018, 13:09
 

Список кандидатів,

які допущені до проходження тестування на зайняття вакантної посади   державного службовця категорії „В”

 

- провідного  спеціаліста відділу політичного аналізу та прогнозування управління з питань внутрішньої політики Полтавської обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

№ п/п

П.І.Б.

Посада на яку претендує кандидат

1

ВЕДЬ

Денис Сергійович

- провідний  спеціаліст відділу політичного аналізу та прогнозування управління з питань внутрішньої політики Полтавської обласної державної адміністрації.

 

 

2

ГОРБАТОВСЬКИЙ

Олександр Вікторович

- провідний  спеціаліст відділу політичного аналізу та прогнозування управління з питань внутрішньої політики Полтавської обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                       Наказ Департаменту

                                                                                                      інформаційної діяльності та                                 

                                                                                                   комунікацій з громадськістю

                                                                                    30-к     від 05.12 .2016

 

Умови

проведення конкурсу

 на зайняття вакантної посади посади державної служби категорії «В»

провідного спеціаліста відділу політичного аналізу та прогнозування управління з питань внутрішньої поліитки Департамтенту інформаційної діяльності та комунікацій з гролмадськістю

Полтавської обласної державної адміністрації (системного адміністратора з питань технічного захисту інформації)

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

             Провідний спеціаліст відділу політичного аналізу та прогнозування управління з питань внутрішньої політики Департаменту  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації (системний адміністратор)  здійснює інсталяцію, настроювання й оптимізацію системного програмного забезпечення, і освоєння прикладних програмних засобів.

Підтримує WEB сторінку організації у належному стані.

Забезпечує ведення комп'ютерних баз даних.

Здійснює підключення й заміну зовнішніх обладнань, проводить тестування засобів обчислювальної техніки.

  Проводить комп'ютерні антивірусні заходи.

 Бере участь в адмініструванні локальної обчислювальної мережі організації.

            Організовує супроводження договорів із сторонніми організаціями, що надають послуги по комунікаційному, програмному й апаратному оснащенню організації.

 Забезпечує обмін інформацією локальної мережі із зовнішніми організаціями по телекомунікаційних каналах.

 Здійснює тестування та ремонт окремих обладнань, засобів обчислювальної техніки, кабельних ліній локальної мережі.

Усуває аварійні ситуації, пов'язані з ушкодженням програмного забезпечення й баз даних.

 Організовує тестування й навчання співробітників організації основам комп'ютерної грамотності й роботі із прикладними програмними засобами.

 Забезпечує технічний супровід застосовуваних локальних мереж і програмного забезпечення.

 Виконує профілактичні роботи з підтримки працездатності засобів обчислювальної техніки.

 Організовує ремонт засобів обчислювальної техніки із залученням спеціалізованих установ.

 Виконує окремі службові доручення безпосереднього керівника.

 Здійснює:

організацію процесу керування КСЗІ;

організацію керування доступом до ресурсів АС (розподілення між користувачами необхідних реквізитів захисту інформації – паролів, привілеїв, ключів та ін.);

супроводження і актуалізацію бази даних захисту інформації (матриці доступу, класифікаційні мітки об'єктів, ідентифікатори користувачів тощо);

контроль за виконанням персоналом і користувачами АС вимог, норм, правил, інструкцій з захисту інформації відповідно до визначеної політики безпеки інформації, у тому числі контроль за забезпеченням режиму секретності у разі обробки в АС інформації, що становить державну таємницю;

контроль за забезпеченням охорони і порядку зберігання документів (носіїв інформації), які містять відомості, що підлягають захисту;

Умови оплати праці

Посадовий оклад 2929 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, строк їх подання

1)      Копія паспорта громадянина України;

2)      Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)      Письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)      Копію документа про освіту;

5)      Заповнену особову картку встановленого зразка;

6)      Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби. Документи приймаються до 17.15 21 грудня 2016 року к. 505

Дата,  час  і місце проведення конкурсу

 26 грудня 2016 року 10.00  к. 503, 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45

Прізвище, ім'я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хоменко Тетяна Миколаївна,  головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськими об'єднаннями  тел.. 56-57.-33

E-mail: E-mail: info@adm-pl.gov.ua;  inform_1@adm-pl.gov.ua;

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю

30-к  від          05. 12.2016

 

Умови проведення конкурсу

 на зайняття вакантної посади посади державної служби категорії «В»

  спеціаліста відділу комунікацій із засобами маосовї інформації управління інформавції Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Полтавської обласної державної адміністрації

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 спеціаліст відділу комунікацій із засобами масової інформації управління інформації Департаменту  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації  

здійснює заходи щодо висвітлення засобами масової інформації діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних та місцевих органів влади;

забезпечує оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток Полтавської області та держави в цілому; 

бере участь у підготовці та проведенні брифінгів, прес-конференцій, «круглих столів» в облдержадміністрації, готує прес-релізи та інші інформаційні матеріали;

забезпечує оперативний зв'язок з місцевими та іншими засобами масової інформації;

здійснює заходи щодо інформаційного супроводження європейської та євроатлантичної інтеграції України;

здійснює заходи, спрямовані на підтримку самоорганізації журналістів;

розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції;

бере участь у навчальних, науково-практичних заходах для представників ЗМІ;

надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам облдержадміністрації питань, що

забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення в ЗМІ;

координує проведення інтерв'ю з керівництвом ОДА

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад 2412   грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, строк їх подання

1)      Копія паспорта громадянина України;

2)      Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)      Письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)      Копію документа про освіту;

5)      Заповнену особову картку встановленого зразка;

6)      Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби. Документи приймаються до 17.15

21 грудня 2016 року к. 505

Дата,  час  і місце проведення конкурсу

26 грудня 2016 року  10.00 к. 503, 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45

Прізвище, ім'я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хоменко Тетяна Миколаївна,  головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськими об'єднаннями  тел.. 56-57.-33

E-mail: E-mail: info@adm-pl.gov.ua;  inform_1@adm-pl.gov.ua;

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю

30-к  від            05. 12.2016

 

Умови проведення конкурсу

 на зайняття вакантної посади посади державної служби категорії «В»

 головного спеціаліста відділу комунікацій із засобами маосовї інформації управління інформавції Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Полтавської обласної державної адміністрації

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

головний спеціаліст відділу комунікацій із засобами масової інформації управління інформації Департаменту  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації  

здійснює заходи щодо висвітлення засобами масової інформації діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних та місцевих органів влади;

забезпечує оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток Полтавської області та держави в цілому; 

бере участь у підготовці та проведенні брифінгів, прес-конференцій, «круглих столів» в облдержадміністрації, готує прес-релізи та інші інформаційні матеріали;

забезпечує оперативний зв'язок з місцевими та іншими засобами масової інформації;

здійснює заходи щодо інформаційного супроводження європейської та євроатлантичної інтеграції України;

здійснює заходи, спрямовані на підтримку самоорганізації журналістів;

розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції;

бере участь у навчальних, науково-практичних заходах для представників ЗМІ;

надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам облдержадміністрації питань, що

забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення в ЗМІ;

координує проведення інтерв'ю з керівництвом ОДА

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад 3274    грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, строк їх подання

1)      Копія паспорта громадянина України;

2)      Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)      Письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)      Копію документа про освіту;

5)      Заповнену особову картку встановленого зразка;

6)      Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби. Документи приймаються до 17.15

21 грудня 2016 року к. 505

Дата,  час  і місце проведення конкурсу

26 грудня 2016 року 10.00 к. 503, 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45

Прізвище, ім'я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хоменко Тетяна Миколаївна,  головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськими об'єднаннями  тел.. 56-57.-33

E-mail: E-mail: info@adm-pl.gov.ua;  inform_1@adm-pl.gov.ua;