Роботу сайту тимчасово призупинено
у зв’язку з несплатою за подовження терміну дії доменного імені та хостингу.

Календар оновлень:

Новини:05.03.2018, 17:09
Анонси:12.02.2018, 16:16
Статті:26.10.2016, 14:56
  
Останнє оновлення: 05.03.2018, 17:09
 

Кадрова політика

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

НАКАЗ


03.12.2012

м. Полтава

67

- Од

 

Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Департаменті

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого          2002 року № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на               заміщення вакантних посад державних службовців" (із змінами), на виконання наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на           заміщення вакантних посад державних службовців", зареєстрованого в              Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення            вакантних посад державних службовців (додається).

         2. Хоменко Т.М., головному спеціалісту відділу видавничої справи та забезпечення діяльності департаменту, відповідальній за ведення кадрової роботи в Департаменті довести до відома всіх працівників Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад    державних службовців.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного управління інформаційної та внутрішньої політики Полтавської облдержадміністрації від 01.08.2011 №26-п «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Головному управлінні»

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Варченка Ю.М., першого заступника директора Департаменту-начальника управління.

  Директор Департаменту                                                                  М.П.Перепелиця 


 ПОРЯДОК проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Затверджений наказом Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації  від 03.12.2012 №  67-Од 

 І. Загальні положення

 1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення   іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців –              спеціалістів, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (із змінами) та наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад              державних службовців, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                28 липня 2011 р. за № 930/19668 (далі – Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей           кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (далі – конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад,                        документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на                      державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних                службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за                рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм               повідомляється працівником Департаменту, відповідальним за ведення кадрової роботи з  відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він                допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не            допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів та             відкритість інформації про них, єдиними критеріями оцінки).

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад           передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України „Про державну службу" та „Про засади запобігання і протидії корупції",               а також  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень управлінь Департаменту.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів               України „Про державну службу" та „Про засади запобігання і протидії корупції (далі – Перелік ) наведений у додатку 1 до цього Загального порядку.

1.7. Порядок проведення іспиту в Департаменті затверджується наказом Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.  Питання мають бути     актуальними, грунтуватися на чинних нормативно-правових актах.  Питання, що грунтуються на нормативно-правових актах, які втратили    чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися в газеті „Зоря Полтавщини", розміщуватися на сайті Департаменту  та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у               додатку 2 до цього порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.  До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України „Про державну службу", „Про    засади запобігання і протидії корупції" та два питання на перевірку знання    законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень управлінь та відділів Департаменту.

1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання,              визначені в Переліку, питання 4,5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень управлінь та відділів Департаменту.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів.

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. В Департаменті визначає дату проведення іспиту особа, відповідальна за        роботу з кадрами за  погодженням з головою конкурсної комісії  та повідомляє претендентам про місце і час його проведення.

 

                            ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.       

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на                запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар           повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому              випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

                              ІІІ. Складання іспиту

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї            вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності               відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може                   проводитися одночасно на заміщення  декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що  унеможливлює спілкування кандидатів між собою та                 забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до            його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які                пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності                 кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює      записи на аркуші із штампом Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.   Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я, та по батькові   кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

       ІV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання                           Конституції України, Законів України „Про державну службу", „Про засади  запобігання і протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на                перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних              повноважень управління та відділу.

Чотири бали  виставляються кандидатам, які виявили повні знання               Конституції України, Законів України „Про державну службу", „Про засади  запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень управління та відділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали  виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття             нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у               встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з              відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і знесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього порядку. З результатами іспиту кандидат              ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими             матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50               відсотків від максимальної суми балів, яка може бути  виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6.  Кандидати. які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані                конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 Перший заступник директора департаменту – начальник управління                                                         Ю.М.Варченко 


Додаток 1  до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних  службовців

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України „Про державну службу" та „Про засади запобігання  і протидії корупції"

 І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1.     Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України                   (статті 1,2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України ( стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13,14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної            безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України  за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України                 (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим   (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим ( стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні ( стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад та Конституцією України          (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України                       (статті 147,150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

„Про державну службу"

 

1. Поняття  державної служби, державного службовця і посади              відповідно до Закону України „Про державну службу" (статті 1,2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби           (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняття на державну службу та її                 проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців    (стаття 14).

9.  Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (стаття 25,26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при            прийнятті на державну службу, стажування державних службовців                            (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців, соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (статті 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу    (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

„Про засади запобігання і протидії корупції"

 

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів,             корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8,9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили               діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого                            самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого                             самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13,14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів         (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції   (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили  корупційні            правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення    корупційного правопорушення (стаття 25).

 

 

ПЕРЕЛІК

питань для складання іспиту на заміщення вакантної посади заступника начальника  управління – начальника відділу засобів масової інформації управління інформації Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації

                                                                             

Питання на перевірку знання Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

    

1. Друковані засоби масової інформації (преса) в   Україні (стаття 1).

 

2. Свобода   діяльності   друкованих   засобів   масової   інформації (стаття 2).

 

3.Неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих
засобів масової інформації (стаття 3).

 

4.Мова друкованих засобів масової інформації (стаття 4).

 

5. Законодавство про друковані засоби масової інформації (стаття 5).

 

6. Діяльність друкованих засобів масової інформації (стаття 6).

 

7. Суб”єкти діяльності друкованих засобів масової інформації (стаття 7).

 

8. Право на заснування друкованого засобу масової інформації (стаття 8).

 

9. Відносини між співзасновниками друкованого засобу масової інформації (стаття 9).

 

10.Гарантії від монополізації друкованих засобів масової інформації (стаття 10).

 

11.Розповсюдження друкованої інформації без державної реєстрації видань (стаття 14).

 

 

Питання на перевірку знання Законів України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про інформаційні агентства”, “Про видавничу справу”

 

1.  Підстави та умови надання державної адресної підтримки засобам масової інформації (стаття 3 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

2.  Організація фінансово-економічної та іншої державної підтримки засобів масової інформації (стаття 4 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

3.  Регулювання фінансово-господарської діяльності (стаття 6 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

4.  Розповсюдження інформаційної продукції (стаття 9 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

5.  Державна і недержавна власність у сфері інформаційної діяльності (стаття 10 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

6. Особливості соціального захисту журналістів з урахуванням специфіки журналістської діяльності (стаття 12 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

7. Особливості приватизації у сфері інформаційної діяльності (стаття 11 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» ).

 

8. Охорона праці (стаття 13 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

9. Заробітна плата (стаття 14 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

10. Видавець (виробник) продукції інформаційного агентства (стаття 23 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

11. Розповсюджувач продукції інформаційного агентства (стаття 24 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

12. Вихідні дані продукції інформаційних агентств (стаття 28 Закон України «Про інформаційні агентства»).

13. Перереєстрація інформаційного агентства (стаття 17 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

14. Державний реєстраційний збір (стаття 15 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

15. Свідоцтво про державну реєстрацію інформаційних агентств (стаття 16 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

16. Видавнича справа ( стаття 2 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

17. Державна політика у видавничій справі ( стаття 5 Закон України «Про видавничу справу»).

          

18. Державна підтримка і особливості приватизації у видавничій справі (стаття 6 Закон України «Про видавничу справу»).


19. Мова у видавничій справі ( стаття 8 Закон України «Про видавничу справу»).

 

20. Суб"єкти видавничої справи (стаття 10 Закон України «Про видавничу справу»).

 

21. Державний  реєстр  України   видавців,   виготівників   і  розповсюджувачів видавничої продукції (стаття 12 Закон України «Про видавничу справу»).

 

22. Заява про внесення суб"єкта видавничої справи до Державного реєстру України (стаття 13   Закон України «Про видавничу справу»).

 

23. Права та обов'язки замовника видавничої продукції (стаття 17 Закон України «Про видавничу справу»).

 

24. Вихідні відомості видання (стаття 23 Закон України «Про видавничу справу»).

 

25. Обов'язкові примірники видань (стаття 24 Закон України «Про видавничу справу»).

 

26. Права та обов'язки розповсюджувача видавничої продукції (стаття 26 Закон України «Про видавничу справу»).

 

27. Обмеження права у видавничій справі  (стаття 28 Закон України «Про видавничу справу»).

 

28. Права споживача (стаття 29 Закон України «Про видавничу справу»).

 

29. Припинення діяльності у видавничій справі (стаття 32 Закон України «Про видавничу справу»).

 

30 . Відповідальність суб”єкта видавничої справи (стаття 33 Закон України «Про видавничу справу»).

 

Питання

на перевірку  Закону України «Про інформацію

 

1.         Державна інформаційна політика (ст.3 Закон України «Про інформацію»).

2.         Основні принципи інформаційних відносин (ст.2 Закон України «Про інформацію»).

3.         Право на інформацію ( ст.5 Закон України «Про інформацію»).

4.         Гарантії права на інформацію ( ст.6 Закон України «Про інформацію»).

5.         Охорона права на інформацію ( ст.7 Закон України «Про інформацію»).

6.         Мова інформації ( ст.8 Закон України «Про інформацію»).

7.         Основні види інформаційної діяльності (ст.9 Закон України «Про інформацію»).

8.         Види інформації за змістом ( ст.10 Закон України «Про інформацію»).

9.         Інформація про фізичну особу ( ст.11 Закон України «Про інформацію»).

10.     Правова інформація ( ст.17 Закон України «Про інформацію»).

11.     Соціологічна інформація ( ст.19  Закон України «Про інформацію»).

12.     Доступ до інформації ( ст.20  Закон України «Про інформацію»).

13.      Інформаційна продукція та інформаційна послуга ( ст.23  Закон України «Про інформацію»).

14.     Гарантії діяльності засобів масової інформації ( ст.25  Закон України «Про інформацію»).

15. Відповідальність  за порушення законодавдства про інформацію  ( ст.27  Закон України «Про інформацію»).

16.  Поширення суспільно необхідної інформації ( ст.29  Закон України «Про інформацію»).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

Питання на перевірку знань Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та інструкції з діловодства в Полтавській обласної державній адміністрації, Регламенту Полтавської ОДА, тимчасового Положення про Департамент    інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

 

1.           Дата документа: деталізувати; посилання на реєстраційний індекс і дату

2.           ( пп 31, 33 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

3.           Гриф затвердження документа ( п. 37 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

4.           Відмітки про наявність додатків ( пп. 44- 49 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

5.           Візи та гриф погодження ( пп. 58-70 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

6.           Відмітка про засвідчення копій документа ( пп.74-70 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

7.           Складання деяких видів документів ( накази, розпорядження) ( пп. 82-101 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

8.           Службові листи ( пп.118-139 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

9.           Реєстрація документів (пп.154- 162 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

10.      Документування управлінської інформації, загальні вимоги до створення документів (пп. 9-18 Інструкції з діловодства в Полтавській облдержадміністрації).

11.      Відмітки про наявність додатків (пп. 46-51 Інструкції з діловодства в Полтавській облдержадміністрації).

12.      Підпис (пп.52-59 Інструкції з діловодства в Полтавській облдержадміністрації).

13.      Систематизація та зберігання документів у діловодстві. Складання номенклатури справ (пп.222-230 Інструкції з діловодства в Полтавській облдержадміністрації).

14.      Які розпорядження голови облдержадміністрації підлягають оприлюдненню? (частина 4 пункту 69 Регламенту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.11.2007 №442).

15.      Які розпорядження голови облдержадміністрації виносяться для публічного обговорення? (пункт 70 Регламенту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.11.2007 №442).

16.      Основні завдання місцевих державних адміністрацій ( ст.2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації).

17.      Як забезпечується організація діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів ОДА (ст.42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації).

18.      Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань (наказ головного управління державної служби України від 31.10.2003 № 122).

19.      Термін стажування в державних органах (постанова КМУ від 01.12.1994 №804).

20.      Основні завдання Департаменту ( п.п.4-5 тимчасового Положення про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації).

21.      Права департаменту ( п.6 тимчасового Положення про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

Питання на перевірку знання Закону України «Про громадські об’єднання»

та Закону України  «Про політичні партії в Україні»,Закону України «Про національні меншини в Україні»

 

             1. Поняття громадського об'єднання. Організаційно-правові  форми громадських об'єднань (Стаття 1 Закону України «Про громадські об’єднання»).

             2. Відмінності між політичними партіями та громадськими об’єднаннями (Стаття 2 Закону України «Про громадські об’єднання», статті 1,2,12 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

             3. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань (Стаття 4 Закону України «Про громадські об’єднання»).

             4. Вимоги до найменування громадського об'єднання (Стаття 10 Закону України «Про громадські об’єднання»).

             5. Засновники та члени громадського об'єднання (Статті 7-8 Закону України «Про громадські об’єднання»).

             6. Поняття політичної партії. Право громадян на об'єднання в політичні партії. (Статті 1- 2 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

             7. Членство в політичних партіях та його обмеження (Стаття 6 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

             8. Кошти та інше майно політичних партій (Стаття 14 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

             9. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій (Стаття 18 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

             10. Відповідальність посадових осіб і громадян за  порушення законодавства про політичні партії (Стаття 22 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

             11. Законодавче визначення терміну «національні меншини» ( ст.3 Закон України «Про національні меншини в Україні»).

             12. Конституційні норми захисту національних меншин в Україні ( ст.10-11 Закон України «Про національні меншини в Україні»).

             13. Регулювання відносин, що вникають з приводу реалізації громадянами України прав і свобод, пов’язаних з їх належністю до національних меншин (ст.4 Закон України «Про національні меншини в Україні).

             14. Гарантії Держави всім національним меншинам ( ст. 6 Закон України «Про національні меншини в Україні).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

Питання для перевірки знань Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»

 

 

1. Що означає відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави (стаття 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»).

 

2.Порядок реєстрації  статутів (положень) релігійних організацій (стаття 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»).

 

3. Умови припинення діяльності релігійних організацій (стаття 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»).

 

4. Умови користування релігійними організаціями майном, яке є власністю держави, громадських організацій або громадян (стаття 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»).

 

5. Повноваження державного органу у справах релігій (стаття 30 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»).

 

6. Права релігійних організацій та громадян, пов'язані зі свободою віросповідання (розділ  IV Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

Питання на перевірку знання Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

    

1. Друковані засоби масової інформації (преса) в   Україні (стаття 1).

 

2. Свобода   діяльності   друкованих   засобів   масової   інформації (стаття 2).

 

3.Неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих
засобів масової інформації (стаття 3).

 

4.Мова друкованих засобів масової інформації (стаття 4).

 

5. Законодавство про друковані засоби масової інформації (стаття 5).

 

6. Діяльність друкованих засобів масової інформації (стаття 6).

 

7. Суб”єкти діяльності друкованих засобів масової інформації (стаття 7).

 

8. Право на заснування друкованого засобу масової інформації (стаття 8).

 

9. Відносини між співзасновниками друкованого засобу масової інформації (стаття 9).

 

10.Гарантії від монополізації друкованих засобів масової інформації (стаття 10).

 

11.Розповсюдження друкованої інформації без державної реєстрації видань (стаття 14).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

Питання на перевірку знання Законів України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про інформаційні агентства”, “Про видавничу справу”

1.  Підстави та умови надання державної адресної підтримки засобам масової інформації (стаття 3 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

2.  Організація фінансово-економічної та іншої державної підтримки засобів масової інформації (стаття 4 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

3.  Регулювання фінансово-господарської діяльності (стаття 6 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

4.  Розповсюдження інформаційної продукції (стаття 9 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

5.  Державна і недержавна власність у сфері інформаційної діяльності (стаття 10 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

6. Особливості соціального захисту журналістів з урахуванням специфіки журналістської діяльності (стаття 12 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

7. Особливості приватизації у сфері інформаційної діяльності (стаття 11 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» ).

 

8. Охорона праці (стаття 13 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

9. Заробітна плата (стаття 14 Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»).

 

10. Видавець (виробник) продукції інформаційного агентства (стаття 23 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

11. Розповсюджувач продукції інформаційного агентства (стаття 24 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

12. Вихідні дані продукції інформаційних агентств (стаття 28 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

13. Перереєстрація інформаційного агентства (стаття 17 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

14. Державний реєстраційний збір (стаття 15 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

15. Свідоцтво про державну реєстрацію інформаційних агентств (стаття 16 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

16. Видавнича справа ( стаття 2 Закон України «Про інформаційні агентства»).

 

17. Державна політика у видавничій справі ( стаття 5 Закон України «Про видавничу справу»).

          

18. Державна підтримка і особливості приватизації у видавничій справі (стаття 6 Закон України «Про видавничу справу»).


19. Мова у видавничій справі ( стаття 8 Закон України «Про видавничу справу»).

 

20. Суб"єкти видавничої справи (стаття 10 Закон України «Про видавничу справу»).

 

21. Державний  реєстр  України   видавців,   виготівників   і  розповсюджувачів видавничої продукції (стаття 12 Закон України «Про видавничу справу»).

 

22. Заява про внесення суб"єкта видавничої справи до Державного реєстру України (стаття 13   Закон України «Про видавничу справу»).

 

23. Права та обов'язки замовника видавничої продукції (стаття 17 Закон України «Про видавничу справу»).

 

24. Вихідні відомості видання (стаття 23 Закон України «Про видавничу справу»).

 

25. Обов'язкові примірники видань (стаття 24 Закон України «Про видавничу справу»).

 

26. Права та обов'язки розповсюджувача видавничої продукції (стаття 26 Закон України «Про видавничу справу»).

 

27. Обмеження права у видавничій справі  (стаття 28 Закон України «Про видавничу справу»).

 

28. Права споживача (стаття 29 Закон України «Про видавничу справу»).

 

29. Припинення діяльності у видавничій справі (стаття 32 Закон України «Про видавничу справу»).

 

30 . Відповідальність суб”єкта видавничої справи (стаття 33 Закон України «Про видавничу справу»).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

Питання

на перевірку Загальних правил поведінки державного службовця, Закону України «Про інформацію», Загальних правил поведінки державних службовців

 

1.     В чому полягає суспільне призначення державної служби? ( п.1.4. Загальних правил поведінки державного службовця).

2.     На яких основних принципах ґрунтується  державна служба ( п.1.3. Загальних правил поведінки державного службовця).

3.     Врегулювання конфлікту інтересів ( розділ ІІІ Загальних правил поведінки державного службовця).

4.     Про розголошення державної таємниці державним службовцем ( п.2.13 Загальних правил поведінки державного службовця).

5.     Запобігання проявам корупції ( розділ ІУ Загальних правил поведінки державного службовця).

6.     Державна інформаційна політика (ст.3 Закон України «Про інформацію»).

7.     Основні принципи інформаційних відносин (ст.2 Закон України «Про інформацію»).

8.     Право на інформацію ( ст.5 Закон України «Про інформацію»).

9.     Гарантії права на інформацію ( ст.6 Закон України «Про інформацію»).

10. Охорона права на інформацію ( ст.7 Закон України «Про інформацію»).

11. Мова інформації ( ст.8 Закон України «Про інформацію»).

12. Основні види інформаційної діяльності (ст.9 Закон України «Про інформацію»).

13. Види інформації за змістом ( ст.10 Закон України «Про інформацію»).

14. Інформація про фізичну особу ( ст.11 Закон України «Про інформацію»).

15. Правова інформація ( ст.17 Закон України «Про інформацію»).

16. Соціологічна інформація ( ст.19  Закон України «Про інформацію»).

17. Доступ до інформації ( ст.20  Закон України «Про інформацію»).

18. Інформаційна продукція та інформаційна послуга ( ст.23  Закон України «Про інформацію»).

19. Гарантії діяльності засобів масової інформації ( ст.25  Закон України «Про інформацію»).

20. Акредитація журналістів, представників ЗМІ    

21. Відповідальність  за порушення законодавдства про інформацію  ( ст.27  Закон України «Про інформацію»).

22. Поширення суспільно необхідної інформації ( ст.29  Закон України «Про інформацію»).

                                                                                

 

Питання на перевірку знань Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та інструкції з діловодства в Полтавській обласної державній адміністрації, Регламенту Полтавської ОДА, тимчасового Положення про Департамент    інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

 

 

 

22.      Дата документа: деталізувати; посилання на реєстраційний індекс і дату

23.      ( пп 31, 33 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

24.      Гриф затвердження документа ( п. 37 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

25.      Відмітки про наявність додатків ( пп. 44- 49 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

26.      Візи та гриф погодження ( пп. 58-70 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

27.      Відмітка про засвідчення копій документа ( пп.74-70 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

28.      Складання деяких видів документів ( накази, розпорядження) ( пп. 82-101 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

29.      Службові листи ( пп.118-139 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

30.      Реєстрація документів (пп.154- 162 Інструкції з діловодства Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю).

31.      Документування управлінської інформації, загальні вимоги до створення документів (пп. 9-18 Інструкції з діловодства в Полтавській облдержадміністрації).

32.      Відмітки про наявність додатків (пп. 46-51 Інструкції з діловодства в Полтавській облдержадміністрації).

33.      Підпис (пп.52-59 Інструкції з діловодства в Полтавській облдержадміністрації).

34.      Систематизація та зберігання документів у діловодстві. Складання номенклатури справ (пп.222-230 Інструкції з діловодства в Полтавській облдержадміністрації).

35.      Які розпорядження голови облдержадміністрації підлягають оприлюдненню? (частина 4 пункту 69 Регламенту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.11.2007 №442).

36.      Які розпорядження голови облдержадміністрації виносяться для публічного обговорення? (пункт 70 Регламенту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.11.2007 №442).

37.      Основні завдання місцевих державних адміністрацій ( ст.2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації).

38.      Як забезпечується організація діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів ОДА (ст.42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації).

39.      Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань (наказ головного управління державної служби України від 31.10.2003 № 122).

40.      Термін стажування в державних органах (постанова КМУ від 01.12.1994 №804).

41.      Основні завдання Департаменту ( п.п.4-5 тимчасового Положення про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації).

42.      Права департаменту ( п.6 тимчасового Положення про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації).

 

 

 


Додаток 2  до Порядку проведення іспиту  кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

 

Зразок форми екзаменаційного білета Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                           Голова конкурсної комісії                                                   

                                                                           _________ Ю.М.Варченко

                                                                             (підпис)

                                                                       "___"___________ 20   року

 

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_____

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

 

1.     Питання на перевірку знання Конституції України.

2.     Питання на перевірку знання Закону України „Про державну службу".

    3.  Питання на перевірку знання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням  специфіки функціональних повноважень управління, відділу. 

Анонси