Календар оновлень:

Новини:12.01.2018, 15:32
Анонси:08.12.2017, 11:33
Статті:26.10.2016, 14:56
  
Останнє оновлення: 12.01.2018, 15:32
 
                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                      Розпорядження голови Полтавської
                                                                                                                                                      обласної державної адміністрації
                                                                                                                                                      06 червня 2016 року № 242  

                                                                                                                                                      Зареєстровано в Головному
                                                                                                                                                      територіальному управлінні юстиції
                                                                                                                                                      у Полтавській області
                                                                                                                                                     24 червня 2016 р. за № 43/2282

Положення

про обласний щорічний творчий конкурс
„Журналіст року"

 І. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови, порядок організації та проведення обласного щорічного творчого конкурсу „Журналіст року" (далі - конкурс).

2. Організатором конкурсу є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації.

3. Мета конкурсу: посилення уваги журналістів до глибокого і об'єктивного висвітлення питань економіки і політики, соціальних проблем; проведення журналістських розслідувань; ділове, фахове осмислення життєвих ситуацій, фактів сьогодення і минувшини; сприяння утвердженню української демократичної державності, високих культурних цінностей, відродженню національної культури.

4. Завдання конкурсу:

привернути увагу громадськості через засоби масової інформації до вирішення соціально-економічних та суспільно-політичних проблем області;

поширювати приклади позитивного досвіду ініціативної, активної, творчої, соціально корисної діяльності територіальних громад, громадських та волонтерських організацій області;

популяризувати приклади ефективної співпраці громадськості з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

підвищити рівень обізнаності населення про діяльність органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5. У конкурсі беруть участь працівники преси, телебачення і радіо, інтернет-видань, інформаційних агентств, а також позаштатні автори (фрілансери) (далі – учасники).

ІІ. Умови участі у конкурсі та порядок проведення конкурсу 

1. Підготовку і проведення конкурсу здійснює Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

2. Конкурс проводиться щороку з 01 жовтня до 01 листопада.

3. Для участі у конкурсі учасники подають на поштову адресу: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45, к. 504, тел. (0532) 56-21-19:

заявку на участь у обласному щорічному творчому конкурсі „Журналіст року" за зразком, що наводиться у додатку;  

добірку газет з власними публікаціями (не менше 5 випусків);

2 власних основних проекта разом із інформацією про автора, мету та короткий зміст проектів на диску DVD-R;

принт-скрін інтернет-сторінки разом з інформацією про діяльність інтернет видання, автора публікації, мети та короткого змісту викладеного матеріалу.

4. Конкурс проводиться у таких номінаціях:

Журналістське розслідування";

Громадянська позиція";

Журналіcтське відкриття";

Краще подання резонансного матеріалу";

Краща публікація" (відео- чи радіоматеріал)".

5. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням Закону України „Про захист персональних даних".

ІІІ. Порядок визначення переможців конкурсу 

1. Для оцінки матеріалів, підведення підсумків і прийняття рішення про визначення переможців створюється журі, склад якого затверджується наказом Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

До складу журі конкурсу залучаються представники творчих спілок, науковці, викладачі кафедри журналістики, представники постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО (за згодою).

Кількісний склад журі повинен налічувати не менш, ніж 7, але не більше, ніж 9 осіб.

2. Організаційною формою роботи журі конкурсу є його засідання.

3. Засідання журі є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу журі.

4. Матеріали, подані на конкурс, повинні відповідати таким критеріям:

актуальність і суспільна значущість теми;

об'єктивність підходу;

переконливість аргументації;

незалежність авторської позиції;

аналіз інформації, глибина опрацьовування і висвітлення теми;

професійний рівень журналіста в розкритті порушеної теми;

оригінальність подачі матеріалу;

громадський резонанс;

мовна і літературна майстерність.

Кожен критерій оцінюється в 5 балів.

5. Переможцями конкурсу у кожній номінації визнаються по два учасники, чиї матеріали набрали найбільшу кількість балів. 

6. Рішення журі конкурсу про визначення і нагородження переможців конкурсу оформляється протоколом, який підписується усіма членами журі конкурсу.

ІV. Нагородження переможців конкурсу 

1. Переможці конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломами і грошовою винагородою у розмірі 1500 грн.

2. Фінансування конкурсу здійснюється відповідно до Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням третьої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 29 січня 2016 року (зі змінами).

3. Офіційне оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців відбувається 16 листопада до Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку.

4. Підсумки конкурсу оприлюднюються в засобах масової інформації, а також на веб-сайті Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації                           (підпис)                             М.І. Білокінь

 

                                                                                                                                                      Додаток
                                                                                                                                                      до Положення про обласний
                                                                                                                                                      щорічний творчий конкурс
                                                                                                                                                      „Журналіст року"
                                                                                                                                                      (пункт 3 розділ ІІ)
ЗАЯВКА
на участь у обласному щорічному творчому 
конкурсі „Журналіст року"

 

Прізвище, ім'я, по батькові автора____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Місце проживання _________________________________________________________________________
Місце роботи ______________________________________________________________________________
Дата народження __________________________________________________________________________
Телефон, електронна адреса ________________________________________________________________
Назва видання, де опубліковано матеріал ______________________________________________________
Назва і дата публікації матеріалу (-ів) __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________(копії публікацій додаються)
Назви основних проектів:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Номінація __________________________________________________________________________________
Додатки: __________________________________________________________________________________

          _____________                                 _________________                      ______________

                  дата                                                       підпис                               (ініціали, прізвище)