Календар оновлень:

Новини:12.01.2018, 15:32
Анонси:08.12.2017, 11:33
Статті:26.10.2016, 14:56
  
Останнє оновлення: 12.01.2018, 15:32
 

Патріотизм (від грецького «патріс») - це любов до Батьківщини, відданість Вітчизні, народу. Але в умовах українських реалій, коли багато речей викликають у суспільстві негативне ставлення, виховувати справжніх патріотів дуже складно. Чи є сьогодні альтернатива патріотизму? Мабуть, ні. І якщо в суспільстві буде панувати нігілізм, нехтування долею рідної країни, це призведе до бездержавності і ще гіршого життя...

Національне патріотичне виховання є складовою частиною політики національної безпеки держави в гуманітарній сфері, спрямованої на формування національної ідентичності молоді, поваги до рідної країни, готовності захищати свою Вітчизну. Воно являє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність органів державної влади і громадських організацій з формування у молодих громадян високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків.

У Полтавській області на підтримку української книги, виданої регіональними видавництвами, завдяки сприянню керівництва облдержадміністрації та обласної ради, консолідованій роботі депутатського корпусу обласної ради, у 2016 році заплановано витратити 597 тисяч гривень. Кошти передбачено спеціальною Комплексною програмою комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2018 роки.

В умовах суспільно-політичної ситуації в Україні соціальний запит суспільства сфокусовано на необхідності підтримки ідей захисту державних інтересів. Пріоритет надається соціально-значущим виданням для дітей та юнацтва, де висвітлюється тема державності, єдності та героїзму українського народу, а також науково-популярній, історико-краєзнавчій та музичній літературі.

Серед видавничих проектів, рекомендованих експертною радою для включення до Плану випуску соціально значущих видань на 2016 рік, є дві монографії відомого дослідника - краєзнавця, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Віктора Яковича Ревегука:

«Протибільшовицький Рух опору на Полтавщині у 20-30 роках ХХ століття».

Протибільшовицький Рух опору на Полтавщині у 20-30 рр. минулого століття практично недосліджений у історико-краєзнавчій літературі. Тому не випадково автор пропонованої читачам наукової роботи обрав предметом свого дослідження саме цю тему і подав її у вигляді тематично пов'язаних між собою нарисів. Робота виконана головним чином на основі документів, що зберігаються у відомчому архіві Управління СБУ в Полтавській області.

«Полтавці — поборники державної незалежності України».

Збірник містить 93 коротких біографічних нарисів уродженців Полтавщини — борців за незалежність України доби Української революції (1917-1921 рр.), радянського періоду (20-80 роки ХХ ст.) та короткі дані про 98 полтавців, які загинули під час проведення антитерористичної операції (АТО), захищаючи свободу і територіальну цілісність своєї Батьківщини.

 Монографії Віктора Ревегука

У науково-дослідницькій роботі згаданий вчений спеціалізується на багатьох темах, які свого часу були «закритими». Серед них історія національного відродження українців, повстанський рух на Полтавщині, історія голодоморів 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р.; останні роки життя в Полтаві видатного письменника-гуманіста В. Г. Короленка, організація національно-патріотичного підпілля полтавців та їх життя у роки німецької окупації.

В. Ревегук, який є автором більше 200 наукових праць, опрацьовує величезну кількість джерел: архівних, наукових статей, монографій, епістолярну спадщину, мемуарну, науково-публіцистичну й белетристичну літературу. За можливості він спілкується зі свідками історичних подій, доповнюючи їхніми спогадами архівно-документальні дані.

Творчий доробок полтавського науковця адресований не тільки студентсько-учнівській чи викладацькій аудиторії, а й усім небайдужим до історії рідного краю та боротьби українського народу за державну незалежність, усім , хто прагне отримувати знання не лише за старими академічними підручниками.

Історико-краєзнавчі монографії В.Ревегука сприяють вихованню особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій, сприйняття ідей патріотизму на основі особистісного усвідомлення досвіду історії.

Згадані видавничі проекти, автором яких є В.Ревегук, будуть реалізовані комунальним видавництвом «Полтавський літератор».


ЧИТАТИ КНИГУ          ЧИТАТИ КНИГУ