Календар оновлень:

Новини:20.02.2018, 13:09
Анонси:12.02.2018, 16:16
Статті:26.10.2016, 14:56
  
Останнє оновлення: 20.02.2018, 13:09
 
Етикет застосування державної символіки

Становлення України як незалежної суверенної держави поряд із створенням системи органів влади, вирішенням соціально-економічних, політичних та інших проблем поставило і завдання запровадження власної національної символіки.
         Водночас в Україні розгорнувся рух, спрямований на утвердження місцевої символіки – гербів, гімнів, прапорів областей та міст. На Полтавщині він в основному вже завершився, проте сьогодні проходить уточнення місцевої символіки, приведення її у відповідність із  традиціями, вимогами геральдики тощо.
         Завдання даної статті – дати читачам основи етикету використання державної та місцевої символіки, оскільки вимоги до його дотримання досить жорсткі, а його значення зростає в силу розширення як міжнародних, так і внутрішніх зв'язків і набуває політичного значення.
         Аналіз свідчить, що на сьогодні вже є досить багато досліджень з питань національної символіки. Проте практично всі вони спрямовані на вияснення її історичних коренів, доведення тієї чи іншої точки зору. На жаль, в Україні досі немає документа, який би регламентував використання державного прапора та іншої державної символіки. Мало висвітлено це питання і у спеціальній літературі. Тому доцільно користуватися існуючими традиціями, українським та міжнародним досвідом.
Символи держави використовуються в урочистих випадках, при проведенні державних і національних свят, державних та офіційних церемоній, при проведенні урочистих заходів.
Найчастіше з державних символів використовується прапор. Він є суттєвою частиною знаково-символічної системи культури держави і має велике значення, зокрема для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Приватні особи також можуть використовувати державний прапор для підкреслення свого громадянства, висловлення почуття гордості за належність до даної держави.
Сьогодні державний прапор постійно майорить на будинках центральних та місцевих органів законодавчої і виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у святкові дні – піднімається на будинках інших державних організацій та установ, використовується під час офіційних церемоній.
         Державний прапор завжди повинен зберігатися на почесному місці, його полотнище має бути чистим і випрасуваним, а довжина древка – відповідати розміру прапора. Не можна вивішувати брудного, вицвілого чи ушкодженого прапора, у перевернутому вигляді або вертикально – зверху повинна бути смуга синього кольору, знизу – жовтого.
         При вивішуванні державного прапора на будинках чи флагштоках біля офіційних приміщень слід пам'ятати, що довжина древка не повинна перевищувати потрійну ширину прапора, а висота флагштока не повинна перевищувати шестикратну ширину стяга. Поширеним є звичай зі сходом сонця вивішувати прапор та опускати його ввечері. З патріотичних міркувань в офіційних місцях прапор майорить цілодобово. При цьому дбають про його освітлення в нічні години. Як правило, в таких випадках використовуються так звані всепогодні прапори, зроблені із спеціального надміцного матеріалу. В разі пошкодження чи вицвітання прапор повинен бути обов'язково негайно замінений. Пошкоджений прапор  знищується лише шляхом спалення.
         При вивішуванні  на одному флагштоку кількох прапорів державний прапор завжди повинен бути згори. При вивішуванні кількох прапорів по колу державний прапор повинен знаходитися в центрі і вище від інших прапорів. При вивішуванні кількох прапорів вряд державний прапор розміщується на почесному місці першим зліва, якщо дивитися на будинок, чи першим справа, якщо дивитися від фасаду будинку.
         У внутрішніх приміщеннях прапор встановлюють на почесному місці до церемонії або ж вносять до зали  в урочистій обстановці на початку церемонії. Голова зібрання після його відкриття проголошує про внесення Державного Прапора України. Всі присутні встають і супроводжують прапор поглядом до відведеного місця.
         Якщо на церемонії повинно бути кілька прапорів, то спочатку вносять прапори організацій і  розміщують їх уздовж проходу, по якому проносять державний прапор. Виносять прапори у зворотному порядку. Під час пронесення державного прапора інші прапори повинні бути підняті в знак привітання. Практикується також одночасне внесення та винесення всіх прапорів. При цьому першим несуть державний прапор. Прапори несуть і тримають  у вертикальному положенні, опускаючи на 45º лише на знак привітання Державного Гімну України чи Президента України. Таким же чином віддають останню шану померлим, коли повз прапор проходить похоронна процесія.
         У приміщенні державний прапор розміщується зліва від промовця (якщо дивитися на сцену із зали). Інші прапори розміщуються справа від нього. У випадку, коли державний прапор ніяк встановити зліва від промовця, він розташовується на почесному місці на сцені зліва від інших прапорів.
         Державний прапор без древка може бути розміщений за і над промовцем.
         У випадку оголошення в країні національного трауру державний прапор піднімають до самого верху флагштока, а потім опускають до половини флагштока. Скорботні прапори вивішують відразу ж після отримання сумної звістки. Приспущені на час похорон прапори піднімають після завершення церемонії. Якщо повідомлення про сумну подію прийшло ввечері, то прапори вивішують зранку.
         У християнські церкви державний та інші прапори можна вносити після того, коли зайдуть парафіяни. Розташовують прапори ліворуч вівтаря або в проходах рівно чи під кутом 45º до нього. Під час служби Божої прапороносці стоять "струнко", а решту часу вільно.
         У приміщенні, де проводиться відспівування, державний прапор нахиляють над труною, а древко спирають об підлогу. Стоячи біля могили, прапор опускають над нею майже горизонтально, але так, щоб він не торкався землі. Так його тримають під час ритуалу прощання та опускання труни в могилу.
         Під час урочистої процесії державний прапор несуть обов'язково попереду всіх інших прапорів або праворуч від них лише у вертикальному положенні в руках чи за допомогою спеціальної опори. Із двох боків повинна знаходитися почесна варта. Під час похоронної процесії всі прапори несуть перед труною, а державний – за нею.
         Існує міжнародний етикет прапора. У багатьох країнах прийнята власна регламентація його застосування, що потрібно знати, приймаючи іноземних гостей. Як правило, умови вивішування державних прапорів інших держав оговорюються наперед.
         Але слід пам'ятати загальне правило поваги як до свого прапора, так і до прапора гостя. Отже, обидва прапори повинні бути однакового розміру і вивішені на однаковій висоті. Як правило, прапор гостя вивішується зліва від прапора держави-господаря, якщо статутом прапора не передбачено іншого. Так, згідно з Кодексом Державного прапора США він завжди вивішується на найпочеснішому місці.
         Державний прапор не повинен бути постійно вивішеним на помешканнях громадян, проте практикується його вивішування громадянами на честь державних свят.
         Державний прапор не можна використовувати як прикрасу чи декорацію. З цією метою використовуються барви прапора і то лише з нагоди свят. На державному прапорі не можна розміщувати предмети, прикраси, малювати чи чіпляти літери, цифри, герби. Не прийнято оздоблювати його бахромою чи китицями. Зображення прапора не можна використовувати на рекламах, заставках чи оголошеннях.
         Вважається, що на автомобілях державний прапор встановлюється лише під час урочистих процесій. Більш прийнятим є встановлення на автомобілях спеціально виготовленого зображення державного прапора – так званого деколу, який частіше розміщується за склом всередині автомобіля.
         Герб держави використовується значно рідше. Його зображення друкується на монетах, державних документах, вивішується на фасадах державних установ. Практикується також постійне розміщення державних та місцевих прапорів і гербів у залах, де проводяться офіційні засідання та наради. При цьому прапори та герби повинні бути однакового розміру і розміщуватися згідно з їх роллю: зліва – Державний Прапор і Герб України, за ним – прапор і герб області, потім прапор і герб міста.
         При виготовленні зображення гербів важливо, щоб було дотримано всіх їх елементів як відносно графічного зображення, так і відносно кольору.
         Гімн держави виконується на початку та по закінченню урочистостей. При виконанні гімну всі присутні повинні стояти струнко, віддаючи йому пошану. Практикується також спів гімну присутніми. Організатори зібрання повинні подбати про якісну фонограму.
         Слід пам'ятати, що використання державних символів відбувається в урочистих випадках і повинно засвідчувати належність до держави, сприяти вихованню патріотизму. Неповага до державних символів карається державою та осуджується громадськістю.
         В установах і навчальних закладах державна символіка повинна виставлятися у найпочесніших, естетично оформлених місцях. Крім державного прапора і герба України доцільно на стенді вивісити портрет Президента України та текст державного гімну.
         Практикується також організація стендів державної символіки в кабінетах історії та початкових класах.
         Символи незалежної України покликані формувати патріотичні почуття молоді.
         Необхідно також проводити роботу з роз'яснення значення національних символів, виховання гордості за них та поваги, доречного і правильного їх використання. Певний досвід такої роботи на Полтавщині  (проведено єдиний день інформування населення, випущено методичні рекомендації для держслужбовців, керівників підприємств, установ та організацій, лекторів, плакати з державною та обласною символікою, які розміщені у навчальних закладах, бібліотеках тощо) засвідчує важливість донесення даної інформації до громадян. Водночас очевидною є необхідність підготовки на державному рівні регламентуючих документів та методичних матеріалів, а також випуск масовим тиражем тематичних посібників для шкіл.
           Лахижа Микола Іванович, доктор державного управління, кандидат історичних наук, доцент
 
                              РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Конституція України.
Герасименко В. Витоки і правила вживання державної символіки України// Освіта, 1996, 21 серпня (№43-44)
Драчук В.С. Рассказывает геральдика. - М.-1977.
Лахижа М. Українська державна та Полтавська обласна символіка: історія, сучасність, етикет застосування.-Полтава.-2001.
Лозко Г. Українське народознавство.- К.-1995.
Національна символіка. - К. - 1991.
Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики.-  М. - 1995.
Сергійчук В.І. Національна символіка України. - К. - 1992.
Символіка України // Тернопіль, 1992, №5-6.
Тимошенко Н. Державний прапор – символ країни// Політика і час. - 1997, №10, с.62-66.