Календар оновлень:

Новини:20.02.2018, 13:09
Анонси:12.02.2018, 16:16
Статті:26.10.2016, 14:56
  
Останнє оновлення: 20.02.2018, 13:09
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

НАКАЗ

 

18.09.2013

Полтава

47

- Од

 

 

Про затвердження інформаційної та технологічної картки адміністративних послуг

 

Відповідно до статті 8 Закону України „Про адміністративні послуги" та постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 „Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги" НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг, що надаються Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації (додаються).

2. Управлінню інформації (Коробов О.І.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Департаменту.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор Департаменту                 М.П. Перепелиця


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації

18.09.2013  № 47 - Од

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
надання адміністративної послуги
з внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції

 

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса веб-сайту) 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Адреса: вул. Жовтнева, 45, к.119, м. Полтава, 36014.

Телефон: (05322) 7-33-23; (0532) 56-41-16; (05322) 2-56-04.

Офіційний веб-сайт Департаменту : http://www.publicpolinfo.gov.ua.

Електронна адреса: info@adm-pl.gov.ua

Понеділок – четвер – з 9.00 до 16.00;

п'ятниця – з 9.00 до 15.00;

обідня перерва: з 12.00 до 13.00.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформація про умови та підстави отримання адміністративної послуги

 

Відповідно до пункту 3 Положення про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1998 № 1540 (далі – Положення), внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – Державний реєстр) здійснюється на підставі заяви, підписаної уповноваженою на те особою, що подається до Департаменту та оформлюється відповідно до пункту 4 Положення.

Відповідно до пункту 5 Положення до заяви про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру додаються:

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності;

нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут, положення, якими передбачено провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, установчий договір);

 

передбачувані дані про річний обсяг випуску, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, зокрема для:

видавничої діяльності – навести перелік або вказати кількість і тематику неперіодичних видань, що готуються до випуску; виготовлення видавничої продукції – вказати, яку видавничу продукцію планується тиражувати на власному обладнанні (свої видання та (або) замовлення інших видавців) і на яку суму; розповсюдження видавничої продукції – вказати видавців, неперіодичні видання яких планується розповсюджувати. 

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Адміністративна послуга надається на платній основі. Реєстраційний збір відповідно до Положення складає:

за внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру – 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за видачу дубліката Свідоцтва – 20 відсотків суми реєстраційного збору;

за видачу нового Свідоцтва (при внесенні змін до Державного реєстру) – 50 відсотків суми реєстраційного збору.

Виключення суб'єкта видавничої справи з Державного реєстру здійснюється безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги (або відмови у її наданні) становить 30 календарних днів від дня надходження заяви до Департаменту. 

5. Результат надання адміністративної послуги

За результатами розгляду заяви Департамент приймає рішення про:

внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру;

припинення розгляду заяви;

відмову у внесенні суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру.

За результатами розгляду документів видається Свідоцтво про внесення до Державного реєстру. 

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про видавничу справу», постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.1998 № 1540 «Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції».

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації

18.09.2013  № 47 - Од

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги
з внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції

 

з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб'єкта надання адміністративної послуги

Структурні підрозділи, відповідальні

за етапи

(дію, рішення)

Строки

виконання

етапів

(дії, рішення)

1.

Реєстрація заяви та відповідних документів, що додаються до заяви

Головний спеціаліст відділу видавничої справи та забезпечення діяльності департаменту управління інформації

Відділ видавничої справи та забезпечення діяльності департаменту управління інформації

В день подання звернення

2.

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги, зокрема:

- прийняття та перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законодавства;

- розгляд та візування прийнятих документів;

- підготовка свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

- повідомлення заявника про результати розгляду

Головний спеціаліст відділу видавничої справи та забезпечення діяльності департаменту управління інформації

 

Відділ видавничої справи та забезпечення діяльності департаменту управління інформації

 

Впродовж місяця з дня надходження звернення

3.

Після внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції видається та реєструється в журналі свідоцтво

Головний спеціаліст відділу видавничої справи та забезпечення діяльності департаменту управління інформації

 

Відділ видавничої справи та забезпечення діяльності департаменту управління інформації

 

Впродовж місяця з дня надходження звернення

4.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Головний спеціаліст відділу видавничої справи та забезпечення діяльності департаменту управління інформації

Відділ видавничої справи та забезпечення діяльності департаменту управління інформації

В терміни, установлені Законом України «Про звернення громадян»